Skip to main content
People

People


Professor

University Professor, Department of Chemical Engineering, Tsinghua University

Tel: +86-10-62773607

Office: Yingshi Building, Tsinghua University, Beijing

Mail: xxm-dce@tsinghua.edu.cnPh.D Candidates

Hao-Jie Jin
Hao-Jie Jin
2023
Rong-Ze Gao
Rong-Ze Gao
2021
Ming-Jun Tang
Ming-Jun Tang
2020
Yu-Jun Liu
Yu-Jun Liu
2019
Yi Wei
Yi Wei
2019
Jian-Hui Yan
Jian-Hui Yan
2017

Master Candidates

Yu-Hao Lin
Yu-Hao Lin
2023
Yu-Cheng Luo
Yu-Cheng Luo
2020

International Scholars

Sundas
Sundas
2018.04-08
Lin-Xuan Li
Lin-Xuan Li
2019.07-2019.08

Research Associates

Tong-Yu Zhang
Tong-Yu Zhang
2022
Xue-Rui Ma
Xue-Rui Ma
2021
Zhi-Han Cheng
Zhi-Han Cheng
2019
Wei-Jian Lu
Wei-Jian Lu
2018-2019
Yun-Jie Xia
Yun-Jie Xia
2018.05-2018.09

Visiting Scholars

Ya-Nan Yang
Ya-Nan Yang
2009.9 - 2010.7
Jia-Min Zhang
Jia-Min Zhang
2007.9 - 2008.7
Lei Zhang
Lei Zhang
2005.9 - 2006.7
Chang-Hai Yi
Chang-Hai Yi
2001.2 - 2002.1
Zhi-Jun Li
Zhi-Jun Li
1999.9 - 2000.7

Alumni-Ph.Ds

Yu-Xi Li
Yu-Xi Li
2018
Hao Xu
Hao Xu
2014
Long Pan
Long Pan
2012-2017
Zheng-Wei Zhou
Zheng-Wei Zhou
2013-2018
Huan-Min Li
Huan-Min Li
2012-2017
more...
more...
xxx

Alumni-Postdocs

Rui-Juan Liao
Rui-Juan Liao
2016-2018
Yi-Tao Liu
Yi-Tao Liu
2003

Alumni-Masters

Yi-ling Jin
Yi-ling Jin
2020
Cui-Fang Wang
Cui-Fang Wang
2018
Xian-Wei Sui
Xian-Wei Sui
2015-2018
Xiao-Ying Liu
Xiao-Ying Liu
2015-2017

Alumni-Undergraduates

Zi-Jian Xiao
Zi-Jian Xiao
2022
Yu-Ping Hu
Yu-Ping Hu
2021
Yong-Yuan Kang
Yong-Yuan Kang
2020
Xin-Qi Jiao
Xin-Qi Jiao
2019
Zhi-Yi Chen
Zhi-Yi Chen
2019
Si-Qi Zou
Si-Qi Zou
2018
Li-Cheng Liu
Li-Cheng Liu
2018
Xiao Peng
Xiao Peng
2017
Jing Zhong
Jing Zhong
2017
Jin-Jie Yang
Jin-Jie Yang
2016